Kontakt os på +45 29 91 55 99

Lokation Holbæk

JURIDISKE BETINGELSER

Handelsbetingelser

Vær opmærksom på vores købs- og handelsbetingelser inden du indgår aftaler med os. Læs grundigt, og ved udlejning bekræfter du automatisk vores betingelser.

§1 - AFHENTNING/RETURNERING

Lejer afhenter og returnerer selv de lejede effekter. Såfremt udlejningsfristen overskrides betaler lejer fortsat leje pr. påbegyndt døgn. Er de lejede effekter ikke returneret senest 3 dage efter det i kontrakten aftalte tidspunkt, har Kaiser Udlejning ret til at kræve effekterne erstattet til dagspris.

§2 - RENGØRING M.V.

Lejeren erklærer at have undersøgt det lejede incl. tilbehør m.v. og at have fundet dette i rengjort, forskriftsmæssig og funktionsdygtig stand inden udlevering. Lejer er forpligtet til at returnere de lejede effekter i samme stand som de blev modtaget ved lejeperiodens indgåelse, herunder sørge for omhyggelig rengøring af de lejede effekter inden returnering. Det er alene Kaiser Udlejning der afgør om rengøringen er tilstrækkelig. Er rengøringen ikke tilstrækkelig opkræves et rengøringsgebyr på op til kr. 500,00.

§3 - BETALING

Leje samt depositum betales forud. Alle priser er incl. Moms. Et døgn er regnet fra lejetidspunktet og 24 timer frem. Der betales for den tid man har effekten og ikke den tid effekten er i brug. Har man haft en effekt i 2 døgn, men kun brugt den i 1 time, betales for 2 døgn.

§4 - TILBEHØR

Lejer køber eller betaler separat leje for mejsler, bor, skær, knive, kæder, sliberondeller, klinger og lignende. Der må kun anvendes forbrugsvarer til de udlejede effekter, som er købt/lejet hos Kaiser Udlejning. (F.eks. mejsler, bor, skær, knive, kæder, sliberondeller, klinger og lignende)

§5 - BRÆNDSTOF

Brændstof er ikke inkluderet i prisen. Færdigblandet brændstof kan købes ved afhentning af de lejede effekter.

§6 - REKLAMATION

Enhver form for reklamation skal straks repporteres til Kaiser Udlejning. Reklamation ved returnering af de lejede effekter vil ikke blive godtaget. Ved returnering er lejer forpligtet til at meddele Kaiser Udlejning om eventuelle opstående defekter.

§7 - BRUGSANVISNING

Det er lejers ansvar selv at sætte sig ind i korrekt brug af de lejede effekter. Den medfølgende brugsanvisning SKAL gennemlæses før ibrugtagning. Lejer er personlig ansvarlig for alle skader som forårsages af ukorrekt anvendelse af de lejede effekter.

§8 - ERSTATNINGSANSVAR

Lejer er erstatningsansvarlig for enhver beskadigelse af de lejede effekter. Lejer er ligeledes personligt ansvarlig for alle skader, som måtte opstå i forbindelse med anvendelse af de lejede effekter. Kaiser Udlejning kan ikke gøres ansvarlig, hvis de lejede effekter ikke opfylder lejers ønsker og forventninger. Kaiser Udlejning kan ej heller gøres ansvarlig, hvis lejers arbejde må afbrydes på grund af tekniske fejl/mangler ved de udlejede effekter. Kaiser Udlejning er ikke erstatningspligtig for eventuelle driftstab eller øvrige følgeskader, som måtte opstå i forbindelse med anvendelse af de lejede effekter.

§9 - FORSIKRING

Kaiser Udlejning har i lighed med andre udlejningsfirmaer et forsikrings/garanti tillæg, som betales af lejer. Tillægget udgør p.t. kr. 20,00 pr. maskine pr. døgn. Forsikringen/garantien dækker al skade på den lejede effekt, som f.eks. tab af maskinen og lignende. Forsikringen dækker dog ikke vold, fejlbetjening og sammenbrændte maskiner grundet forkert brug af forlængerledning. Undtaget er også skader ved brand, vand og tyveri/hærværk, da disse skader er dækket af lejers indboforsikring( ansvar for lånte og lejede genstande).

§10 - FORLÆNGERLEDNINGER

Der må KUN anvendes godkendte forlængerledninger med 1,5 eller 2,5 kvadrat til de lejede effekter. I modsat fald dækker forsikringen ikke eventuelle reperationer.

§11 - SIKKERHEDSUDSTYR

Det er MEGET vigtigt, at der anvendes sikkerhedsudstyr i forbindelse med de udlejningseffekter, hvor Kaiser Udlejning anbefaler dette.

§12 - ALDER

Personer under 18 år må IKKE anvende de lejede effekter.
Alle udlejningseffekter afhentes og returneres af kunden selv hos:
Kaiser Udlejning ApS
Tåstruphøj 9
4300 Holbæk
Vi har åbent mandag til fredag fra 8.00 - 16.00
Afhentning og aflevering udenfor disse tider, kun efter særskilt aftale.

Ring eller skriv

Kontakt os

Kontakt os med henblik på udlejning af vores produkter. Benyt en af de nedenstående metoder, for at få fat på os. Tak for din interesse!

Kontakt os på telefon

Eller på email

kaiser@kaiserlej.dk